Ar hyn o bryd, ef yw'r pedwerydd Prydeiniwr cyflymaf erioed yn yr 800m.

Ganwyd yn Essex, dechreuodd Andrew ei yrfa redeg yng Nghlwb Athletau Harlow ond roedd yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol St Mary's, Twickenham pan wnaeth gynnydd sylweddol o athletwr ifanc gyda photensial i Olympiad hŷn llwyddiannus gyda theitlau cenedlaethol a medalau rhyngwladol. Ar hyn o bryd, ef yw'r pedwerydd Prydeiniwr cyflymaf erioed yn yr 800m.

Mae Andrew wedi cael llawer o lwyddiant ar y cylch dan do, gan gynnwys ennill medalau ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd Dan Do yn 2012 a 2014. Yn nhymor awyr agored haf 2013 daeth yn 5ed ym Mhencampwriaethau'r Byd yn Moscow.

Mae gan Andrew belt du yn karate ac mae'n ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn gallu datrys ciwb Rubik mewn llai na pedair munud!