Becky Adlington yw nofiwr mwyaf llwyddiannus Prydain erioed.

Fe enillodd hi dwy fedal aur yng Ngemau Olympaidd 2008, gan ddod y nofiwr Prydeinig cyntaf i wneud hynny ers 1908.  Yn ddiweddarach fe enillodd hi dwy fedal efydd o flaen torf cartref addolgar yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 - gan wneud hi a Katherine Grainger ein hathletwragedd Olympaidd mwyaf llwyddiannus erioed.

Fe ddatblygodd Becky ei hoffter o nofio yn ei phwll lleol yn Mansfield, sydd bellach wedi cael ei ailenwi The Rebecca Adlington Swimming Centre i anrhydeddu ei chyraeddiadau.   Mae Becky wedi derbyn OBE ac mae tafarn, trên cyflymder uchel a nawr rysáit wedi'u henwi ar ei hôl hi!

Ers ymddeol o nofio, mae Becky wedi ysgrifennu Adlington's SwimStars, sy'n amlinellu ffordd orau a mwyaf pleserus i blant ddysgu sut i nofio, gan hyrwyddo gwerthoedd megis penderfyniad, parch a chyfeillgarwch.