Fe roliodd y mabolgampwraig Claudia Fragapane i mewn i'r llyfrau hanes yn 2014 trwy ennill pedair aur yng Ngemau'r Gymanwlad gan gynnwys y teitl cyffredinol. Yn 16 oed yn unig ar y pryd, hi yw'r Saesnes gyntaf i gyflawni hyn yng Ngemau'r Gymanwlad ers Joyce Cooper 84 mlynedd yn flaenorol.

Gyda'r llysenw 'Pocket Rocket' oherwydd ei thaldra o 4 troedfedd 6 modfedd, fe greodd Claudia hanes eto yn 2015 wrth iddi fod yn rhan o dîm menywod Prydain Fawr a enillodd medal tîm cyntaf erioed y wlad, efydd, ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Artistig y Byd.

Mae Claudia yn dal i hyfforddi yn Bristol Hawks a ariannir gan y Loteri yn ei dinas gartref o Fryste, ble ddechreuodd hi'r gamp am y tro cyntaf ar ôl i'w mam ofyn a hoffai hi drio naill ai gymnasteg neu bale.