Mae Hannah Miley wedi cystadlu mewn dau Gemau Olympaidd sef Beijing a Llundain ac fe enillodd ei medal cyntaf ym Mhencampwriaethau'r Byd yn 2011 yn Shanghai.

Ganwyd yn Swindon, symudodd Hannah i Inverurie, yr Alban ychydig fisoedd ar ôl cael ei geni. Mae hi'n cynrychioli Prydain Fawr mewn cystadlaethau Olympaidd ac fe enillodd aur i'r Alban yn y ras gymysg unigol 400m yng Ngemau'r Gymanwlad 2010.

Teulu Hannah yw'r dylanwad mwyaf arni, mae hi'n cael ei hyfforddi gan ei thad ac yn dweud y byddai hi ddim yn nofwraig heddiw hebddo.