Mae'r triathletwraig Helen Jenkins yn aml wedi cael ei galw'r athletwraig fwyaf cyson Prydain, gan orffen ar y podiwm ar Gyfres Triathlon y Byd yr ITU yn fwy aml nag unrhyw Brydeinwraig arall ac ennill teitl y byd yr ITU ddwywaith.

Fe orffennodd yn 5ed yn Llundain 2012, y safle uchaf erioed gan Brydeinwraig yn y triathlon yn y Gemau Olympaidd. Roedd Helen yn cystadlu am fedal i fyny at y cyfnodau olaf pan ddechreuodd y pedair athletwraig arall y grŵp dynnu i ffwrdd.

Helen oedd Pencampwraig y Byr yr ITU yn 2011, wedi ennill y teitl yn Beijing, yn ogystal ag ennill y teitl yn 2008 ar ddiwrnod oer a gwlyb yn Vancouver. Fe enillodd hi deitl 2008 fel Helen Tucker cyn ei phriodas i'w chyd triathletwr Olympaidd o Brydain a'i hyfforddwr, Marc Jenkins.

Helen Jenkins
Helen Jenkins