Mabolgampwr yr Max Whitlock o Hemel Hampstead a oedd yn rhan o dîm hanesyddol dynion Prydain yn 2012 a oedd yn cyntaf i ennill medal Olympaidd am 100 mlynedd.

Yn unigol, fe enillodd Whitlock fedal efydd ar y ceffyl pommel yn Ngemau Olympaidd haf 2012 a'r arian ar yr offer ym Mhencampwriaethau'r Byd 2013. Yn 2014 fe enillodd Max y teitl ar y llawr a'r teitl cyffredinol yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 a'r medal arian yn y gystadleuaeth gyffredinol ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Artistig y Byd 2014.

Ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Artistig y Byd 2015 yn Glasgow a ariannwyd gan y Loteri, daeth Max y Prydeiniwr cyntaf erioed i ennill medal aur ym Mhencampwriaethau'r Byd gyda sgôr o 16.133 ar y ceffyl pommel.