Triathletwraig o Gymru yw Non Stanford ac roedd hi hefyd yn Bencampwraig y Byd yn 2013.

Fe ddangosodd Non ei photensial wrth redeg traws gwlad, gan ddod yn bencampwraig Ysgolion Cymru yn y 1,500m tair blynedd yn olynol o 2002. Yn 2014, fe gafodd ei gwahodd i Dde Affrica i gymryd rhan yng ngwersyll hyfforddiant cyntaf erioed y Fonesig Kelly Holmes 'On The Camp With Kelly', sef rhaglen fentora ar gyfer rhedwyr addawol.

Fe ddechreuodd Non wneud y triathlon yn y brifysgol yn Birmingham ar ôl i gyfres o anafiadau ei chadw i ffwrdd o'r trac. Roedd 2012 yn flwyddyn dda iddi gyda medal aur hŷn yn Ras Gyfnewid Triathlon Cymysg yr ITU a medal aur dan 23 ym Mhencampwriaethau ITU y Byd. Dechreuodd 2013 yn wych gyda buddugoliaeth ar Gyfres Triathlon y Byd yr ITU yn Madrid ac aeth ymlaen i ennill Cyfres Triathlon y Byd yr ITU gan ddod yn Bencampwraig y Byd.

Non Stanford