Syr Chris Hoy MBE yw athletwr Olympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain Fawr erioed, gyda chwe medal aur ac un arian.

Enillodd Chris ei fedal aur Olympaidd gyntaf yn Athens yn 2004. Fe enillodd fedalau aur yn y Keirin, Sbrint a Sbrint Tîm yng Ngemau Olympaidd Beijing, gan sicrhau ei enw yn y llyfrau hanes.  Fe bleidleisiwyd Chris yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC yn 2008 ac fe dderbyniodd urdd marchog flwyddyn yn ddiweddarach.

Yn 2012, yn ei Gemau Olympaidd cartref yn Llundain, fe enillodd Chris ei bumed a chweched medal aur. Yn dilyn ei ymddeoliad, mae Chris yn parhau i fod yn frwdfrydig dros seiclo - mae ganddo ei gyfres ei hun o Feiciau HOY - ac mae'n rhoi'r cyfle i bobl ifanc wireddu'u uchelgeisiau chwaraeon.

Dywedodd Syr Chris bod derbyn ariannu'r Loteri Genedlaethol fel beiciwr ifanc wedi newid ei feddwl.  Yn 2014, fe bleidleisiodd y cyhoedd Syr Chris yn 'Drysor Cenedlaethol' am ei gyraeddiadau gydag ariannu'r Loteri Genedlaethol.

Syr Chris Hoy