Athletwraig trac a maes yw Tiffany Porter sy'n arbenigo yn y clwydi 100m.

Ganed yn America i dad o Nigeria a mam o Brydain, fe gynrychiolodd Tiffany yr Unol Daleithiau fel athletwraig iau cyn symud i Loegr a chystadlu dros Brydain Fawr ers 2010.

Mae cyraeddiadau Tiffany yn cynnwys cystadlu yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012, gan ennill medal efydd ac ym Mhencampwriaethau'r Byd 2013 ac ennill arian yng Ngemau'r Gymanwlad ac aur ym Mhencampwriaethau Ewrop y flwyddyn ganlynol.

Athletwraig llawn amser a ariannir gan y Loteri, mae Tiffany yn byw yn Loughborough ble mae hi'n hyfforddi yn y ganolfan perfformiad uchel. Mae hi hefyd yn fferyllydd cymwys gyda gradd o Brifysgol Michigan.

Tiffany Porter