Mae'r Fonesig Mary Peters yn fedalydd aur Olympaidd yn y pentathlon i fenywod ac mae'n cael ei hystyried fel un o athletwyr gorau erioed Gogledd Iwerddon.

Yna fe osododd y Fonesig Mary Peters record byd y ennill aur yng ngemau 1972 yn Munich.

Fe enwyd ei buddugoliaeth fel digwyddiad chwaraeon gorau Gogledd Iwerddon mewn pôl a gynhaliwyd gan y Loteri Genedlaethol yn 2013.

Er iddi gael ei geni yn Halewood, ger Lerpwl, symudodd y Fonesig Mary i Ballymena pan roedd hi'n 11 ac fe gynrychiolodd hi Ogledd Iwerddon ym mhob Gemau'r Gymanwlad rhwng 1958 a 1974 gan ennill dwy fedal aur yn y pentathlon ac un medal aur ac un arian yn taflu maen.

Yn 1990, derbyniodd hi CBE ar ôl derbyn MBE yn 1972. Yn 2000, cafodd ei anrhydeddu eto gan y Frenhines a'i henwi'n Gadlywydd Bonesig o Ymerodraeth Prydain.

Dros 40 mlynedd ers ei buddugoliaeth Olympaidd, mae'r Fonesig Mary dal yn llysgennad ac ysbrydoliaeth ym maes chwaraeon. Mae Ymddiriedolaeth Mary Peters yn cefnogi athletwyr ifanc, cadarn o gorff ac anabl ledled Gogledd Iwerddon i wireddu'u llawn potensial.

Y Fonesig Mary Peters
Y Fonesig Mary Peters