Rhywbeth i gnoi cil drosto, cyngor gan y maethegydd, y Dr Sophie Killer

Sophie Killer

Mae Sophie yn uwch aelod o dîm maetheg Sefydliad Perfformiad Chwaraeon Lloegr a hi yw’r prif faethegydd maetheg ar gyfer Athletau Prydain, gan weithio gydag athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd y trac a’r maes. Ers graddio o Brifysgol Loughborough, mae Sophie wedi cynghori amrediad o seiclwyr, rhedwyr a thriathletwyr llwyddiannus ynghyd â chwaraewyr pêl-droed y Cynghrair Premier.

 

Ein hathletwyr gorau yn rhannu'u ryseitiau llwyddiant cyn Gemau Rio

UK Athletes

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi uno â maethegwyr chwaraeon gorau'r wlad ar ymgyrch newydd, Pencampwyr Bwyd, i rannu arferion bwyta a chyfrinachau ail-lenwi prif obeithion Olympaidd a Pharalympaidd Rio gyda'r rhai sy'n frwdfrydig dros ffitrwydd a phobl sy'n ymgymryd â chwaraeon ar bob lefel.