Prosiect Pencampwyr Bwyd

Mae'r Prosiect Pencampwyr Bwyd yn brosiect ar y cyd rhwng y Loteri Genedlaethol a maethegwyr chwaraeon gorau'r wlad o Sefydliad Chwaraeon Lloegr (EIS) sy'n gweithio bob dydd gyda nifer o athletwyr blaenllaw Olympaidd a Pharalympaidd Prydain Fawr.

Nod yr ymgyrch yw rhannu arferion bwyta a chyfrinachau ail-lenwi athletwyr proffesiynol gyda'r cyhoedd ac mae'n cymryd yr arbenigedd sy'n hysbysu dietau athletwyr elitaidd ac yn ei wneud yn berthnasol i ffyrdd bob dydd o fyw.

Mae 40 rysáit iachus, blasus a chytbwys o ran maetholion sy'n hawdd eu paratoi wedi cael eu datblygu fel rhan o'r ymgyrch yma.  Maen nhw'n canolbwyntio ar wyth math o chwaraeon gyda'r nod o gyflwyno'r 'canlyniadau maethol' y mae angen i fwydydd eu darparu i helpu gwella perfformiad yn y chwaraeon hynny.

Partneriaid y Prosiect

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £34 miliwn yr wythnos ar gyfer prosiectau celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth a'r gymuned. Mae ariannu chwaraeon yn darparu cyfarpar ac yn gwella cyfleusterau ar gyfer cannoedd o glybiau chwaraeon ledled y DU ac yn caniatáu i 1,300 o athletwyr hyfforddi'n llawn amser a buddio o'r cyfleusterau ardderchog, hyfforddiant a chyngor meddygol a gwyddonol gwych trwy sefydliadau fel Sefydliad Chwaraeon Lloegr (EIS).

Mae'r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei dosbarthu gan 12 dosbarthwyr y Loteri Genedlaethol: Arts Council England, Arts Council of Northern Ireland, Cyngor Celfyddydau Cymru, British Film Institute (BFI), Y Gronfa Loteri Fawr, Creative Scotland, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Sport England, Sport Northern Ireland, SportScotland, Chwaraeon Cymru, UK Sport.

Darganfod mwy am y Loteri Genedlaethol

Mae EIS yn helpu athletwyr elitaidd i wella'u perfformiad trwy gyflwyno gwasanaethau gwyddonol gan gynnwys cyngor ar faeth, meddygaeth, technoleg a pheirianneg. Dyma'r tîm y tu ôl i nifer o chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain ac mae ei 350 aelod o staff yn cyflwyno dros 4,500 awr o wasanaeth bob blwyddyn i dros 1,100 o athletwyr a ariannir gan y Loteri. Roedd 86% o'r athletwyr a enillodd fedal i Team GB yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 yn cael eu cefnogi gan EIS.

Mae dros 20 maethegydd perfformiad yn gweithio i EIS. Nod y tîm yw "rhyddhau pŵer yr 8,000 o brydau bwyd mae athletwr yn bwyta bob pedair blynedd i leihau'r risg o anaf a salwch, hwyluso eu haddasiad i hyfforddi a gwella perfformiad mewn cystadlaethau".

Dyma'r aelodau o dîm Maeth Perfformiad EIS sydd wedi cyfrannu at Brosiect Pencampwyr Bwyd (neu'r ymgyrch): Y Dr Kevin Currell, Wendy Martinson OBE, Lauren Delaney, Freddy Brown, Mhairi Keil, y Dr Sophie Killer, Michael Naylor, Terri Paulsen, Stephanie Shreeve a Matthew Westmoreland. Fe ddatblygwyd y ryseitiau ar y cyd â chogydd ymgynghorol, Omar Mezziane, sy'n gweithio gyda nifer o dimau chwaraeon elitaidd.