Ffeithiau maethol / gweini

  • 430 Kcal
  • Protein 25g
  • Carbs 50g
  • Braster 13g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 4

400g o stecen balfais wedi torri mewn darnau
1 llwy fwrdd o olew olewydd
1 winwnsyn coch wedi torri'n fras
10 tomato wedi'u torri'n fras
2 daten felys wedi'u torri'n sgwariau mawr
1 llwy de o sinamon wedi'i falu
1½ llwy de o gwmin wedi'i falu
1 llwy de o goriander wedi'i falu
1 llwy de o bowdr tsili poeth
1 bwnsiad o rosmari
½ modfedd o sinsir ffres wedi gratio
10-15 bricyll sych
1 llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
2 lwy fwrdd o saws soy
200ml o stoc cyw iâr

Mae'r cig eidion a'r bricyll yn y pryd yma yn uchel mewn haearn sy'n helpu rhoi hwb i'r cynhyrchiant o gelloedd gwaed coch ac yn cyfrannu at well gwytnwch.

Mae'r sbeisys yn cynnwys gwrthocsidyddion sy'n rhoi hwb i'r system imiwnedd. Mae cous cous yn ffynhonnell dda o garbohydradau ac yn darparu egni.

Buddion: Rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Cyfarwyddiadau

Cynheswch fowlen caserol dros wres uchel ac ychwanegwch yr olew olewydd. Pan mae'r olew yn boeth, ychwanegwch y cig eidion a'i goginio tan ei fod yn frown i gyd. Nawr ychwanegwch y winwns a'r tomatos a choginio am 1-2 munud arall neu tan fod y tomatos yn dechrau meddalu a thorri.

Nesaf, ychwanegwch y tatws melys, a'r cynhwysion sy'n weddill. Dewch â'r gymysgedd i'r berw a'i dynnu o'r stof. Rhowch gaead ar fowlen y caserol a'i roi yn y ffwrn ar 120 - 140 gradd am 2 ½ awr.

Tynnwch y gymysgedd o'r ffwrn a'i sesno yn ôl yr angen, a'i weini gyda cous cous a iogwrt mintys.

Cyfarwyddiadau

- Awgrymiad coginio -

Mae'r cig eidion yn y pryd yma yn uchel mewn haearn sy'n helpu rhoi hwb i'r cynhyrchiant o gelloedd gwaed coch ac yn cyfrannu at well gwytnwch. Mae'r sbeisys yn cynnwys gwrthocsidyddion sy'n rhoi hwb i'r system imiwnedd. Mae cous cous yn ffynhonnell dda o garbohydradau ac yn darparu egni.

proffil Athletwyr Josef Craig

Paralympic swimmer Josef Craig competed at London 2012 aged just 15 and won gold in a world record time in the men's 400m freestyle event.  He won bronze in the Men's 100m freestyle S8 final in Rio.

The Tyne and Wear athlete, who has cerebral palsy, was introduced to disability swimming at the age...
Cael gwybod mwy am Josef Craig