Ffeithiau maethol / gweini

  • 355 Kcal
  • Pro 46g
  • Carbs 11g
  • Braster 15.5g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 frest cyw iâr buarth
1 llwy fwrdd o olew olewydd
Pinsiad o halen
½ Tsili coch, wedi'i dorri'n fân
½ llwy de sinamon wedi'i falu
1 pinsiad o gwmin wedi'i falu
1 pinsiad o baprica mwg
1 ewin garlleg, wedi'i dorri'n fân
1 planhigyn wy wedi sleisio ar ei hyd 4-5 tro
1 llwy fwrdd olew had rêp
3-4 tomato mawr
Sudd ½ lemon
1 llwy fwrdd persli fflat wedi'i dorri'n fân
Llwyaid o iogwrt Groegaidd gyda pherlysiau

Mae cyw iâr yn ffynhonnell o brotein braster isel sy'n cefnogi adferiad a datblygiad y cyhyrau, yn ogystal â chynnwys fitaminau B pwysig sy'n rhan o fetaboledd egni.

Mae tomatos a sinamon yn cynnwys amrywiaeth o wrthocsidyddion sydd â nifer o rolau pwysig yn y corff, gan optimeiddio iechyd ac adferiad heb amharu ar addasiadau'r cyhyrau.

Bydd cynnwys ffibr y pryd hwn yn helpu i greu teimlad o lawnder, er mwyn osgoi gorfwyta neu fwyta byrbrydau heb lawer o faetholion, yn ogystal â helpu gydag iechyd y perfeddyn.

Buddion: Pryd adfer difraster.

Cyfarwyddiadau

Rhowch y cyw iâr mewn powlen fawr. Rhowch yr olew olewydd, halen, tsili, sinamon, cwmin, paprica a hanner y garlleg dros y cyw iâr. Cymysgwch hwn yn dda, ei orchuddio a'i roi yn yr oergell am o leiaf 30 munud.

Tra bod y cyw iâr yn marinadu, rhowch y sleisys o'r planhigyn wy mewn powlen ynghyd â'r olew had rêp a phinsiad o halen. Cymysgwch hwn yn dda. Nawr, cynheswch badell ar dymheredd uchel a rhowch y planhigyn wy yn y badell. Coginiwch y planhigyn wy tan ei fod yn troi'n ddu ar y ddwy ochr. Pan mae wedi coginio, tynnwch o'r badell a'i adael i oeri ychydig.

Torrwch y tomatos yn chwarteri a'u rhoi mewn powlen arall ynghyd â'r persli a'r sudd lemon. Pan mae'r planhigyn wy wedi oeri ychydig, torrwch nhw mewn sleisys a'u hychwanegu i'r tomatos ynghyd â'r garlleg sy'n weddill. Sesnwch gyda halen a'u cymysgu'n dda.

Rhannwch y salad rhwng 2 fowlen. (Mae tatws melys wedi rhostio yn mynd yn berffaith gyda'r rysáit yma.)

Cyfarwyddiadau

Nawr, cynheswch badell ffrio ar wres canolig ac ychwanegwch y cyw iâr. Pan maen nhw'n frown euraidd, trowch nhw drosodd, a choginiwch yr ochr arall tan eu bod yn frown euraidd. Rhowch y cyw iâr mewn ffwrn gynnes ar 180 - 200 gradd am 12-15 munud neu nes i'r bwyd gyrraedd tymheredd craidd o 75ºC.

Rhowch y cyw iâr ar y salad a gweinwch. Byddai hwn hefyd yn berffaith gyda iogwrt Groegaidd a hadau pomgranad.

proffil Athletwyr Max Whitlock

Mabolgampwr yr Max Whitlock o Hemel Hampstead a oedd yn rhan o dîm hanesyddol dynion Prydain yn 2012 a oedd yn cyntaf i ennill medal Olympaidd am 100 mlynedd.

Yn unigol, fe enillodd Whitlock fedal efydd ar y ceffyl pommel yn Ngemau Olympaidd haf 2012 a'r aria...
Cael gwybod mwy am Max Whitlock
Max Whitlock