Ffeithiau maethol / gweini

  • Cebabs cyw iâr
  • Kcal 386
  • Pro 65
  • Carbs 0.75
  • Braster13
  • Cous Cous
  • Kcal 283
  • Pro 3
  • Carbs 22
  • Braster 1

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

3 brest cyw iâr di-groen
1 llwy fwrdd o olew olewydd
1 pinsiad o sinamon wedi'i falu
1 pinsiad o gwmin wedi'i falu
1 pinsiad o goriander wedi'i falu
1 llwy de o fêl
Sudd a chroen 1 leim
1 llwy fwrdd o ddail coriander wedi'u torri'n fân

Mae cyw iâr yn ffynhonnell dda o brotein difraster sy'n berffaith ar gyfer cynlluniau hyfforddi i losgi braster.

Mae'r sbeisys yn cynnwys gwrthocsidyddion sy'n helpu system imiwnedd y corff ac yn hyrwyddo iechyd da.  Gellir gweini'r pryd hwn gyda thortila neu cous cous a fydd yn darparu egni o amgylch sesiynau hyfforddi. Gallech adael y cous cous neu'r torila allan os oes angen lleihau cynnwys carbohydradau y pryd.

Buddion: Llosgi braster (fel rhan o gynllun hyfforddi).

Cyfarwyddiadau

Torrwch y cyw iâr yn 12 darn o'r un maint a'u rhoi mewn powlen fawr. Ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill i'r bowlen a'u cymysgu'n dda. Gorchuddiwch y bowlen a'i adael i farinadu yn yr oergell am 1 awr.

Tynnwch y cyw iâr o'r oergell a rhowch 3 darn o gyw iâr ar bob un o'r 4 sgiwer cebab.

Nawr, cynheswch badell ar dymheredd uchel a rhowch y cebabs ar y badell. Coginiwch y cebabs tan eu bod yn euraidd i gyd cyn eu rhoi yn y ffwrn ar 180 gradd am 5-6 munud. Unwaith eu bod wedi coginio, dylech eu gweini ar unwaith.

 

Cyfarwyddiadau

Bydd y cebabs cyw iâr yn mynd yn berffaith gyda'r cous cous yma.

100g o cous cous wedi coginio
25g almonau wedi tostio
25g syltanas
8g bricyll sych wedi'u torri'n fras
1 llwy fwrdd o goriander wedi'i dorri'n fân

Y cwbl sy'n rhaid gwneud yw cyfuno'r holl gynhwysion ar ei gilydd a'u gweini gyda hadau pomgranad a iogwrt Groegaidd.

proffil Athletwyr Nicola Adams Welsh

Elinor Jane Barker is a Welsh racing cyclist, who currently rides on the track for Great Britain and the Welsh Cycling backed Team USN, and on the road for Matrix Fitness Pro Cycling.

Barker is a two time world champion in women's team pursuit, having won the three rider version of t...
Cael gwybod mwy am Nicola Adams Welsh
Nicola Adams