Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 502
  • Pro 49.5g
  • Carbs 16g
  • Braster 27g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 frest cyw iâr di-groen
1 llwy fwrdd olew sesame
1 tsili coch
1 llwy fwrdd sinsir wedi'i dorri'n fân
2 ewin garlleg, wedi'u torri'n fân
Sudd a chroen 1 leim
1 bwnsiad o goriander wedi'i dorri'n fras
4 llwy fwrdd o gnau cashiw
1 llond llaw mawr o egin ffa
4 deilen kale wedi'u torri'n fân
4 llwy fwrdd o saws soy
1 llwy fwrdd saws pysgod

Mae cyw iâr yn ffynhonnell wych o brotein braster isel sy'n helpu adferiad y cyhyrau.

Mae garlleg, tsili, sinsir a choriander oll yn wrthocsidyddion ac yn cefnogi system imiwnedd y corff.  Mae cyfuno hyn gyda reis basmati yn darparu carbohydradau sy'n helpu ail-lenwi ffynonellau glycogen.

Buddion: Adferiad byr

Cyfarwyddiadau

Mae Tro-Ffrio Cyw Iâr, Leim a Chnau Cashiw Gemili yn cynnwys cyw iâr, ffynhonnell dda o brotein difraster sy'n helpu adferiad y cyhyrau.

Mae garlleg, tsili, sinsir a choriander oll yn wrthocsidyddion ac yn cefnogi system imiwnedd y corff. Mae cyfuno hyn gyda reis basmati yn darparu'r carbohydradau sydd eu hangen i ailgyflenwi cyflenwadau glycogen ar ôl hyfforddi. 

proffil Athletwyr Adam Gemili

Adam Gemili yw pencampwr iau cyfredol y Byd ac Ewrop dan 23 yn y 100m.

Enillodd Gemili fedal aur yn y 100m ym Mhencampwriaethau Iau y Byd yr IAAF yn 2012. Gyda'i amser bud...
Cael gwybod mwy am Adam Gemili