Ffeithiau maethol / gweini

  • Granola bar and smoothie
  • Kcal 476
  • Pro 49g
  • Carbs 54g
  • Braster 10g

How to make this recipe

Cynhwysion

Yn gwneud 10-12 bar

200g ceirch uwd
200g dêts sych wedi'u torri
100g ffigs sych wedi'u torri
75g mwyar goji
75g llusi duon bach
2 lwy fwrdd hadau flax
Pinsiad o sinamon wedi'i falu
½ llwy de enllyn fanila
2 lwy fwrdd hadau pwmpen
1 llwy fwrdd o fêl manuka

Ar gyfer y smwddi:

Digon i 2
300ml Iogwrt Groegaidd
1 gellygen, gyda'r galon wedi'i dynnu allan
2 ddeilen kale mawr, gyda'r coesyn wedi'i dynnu allan
1 banana
Dŵr

Mae rhedeg pellter canol dwys yn gallu arwain bron at wacâd llawn o gyflenwadau glycogen yn y corff felly mae'n bwysig disodli carbohydradau yn ystod y cyfnod adfer er mwyn i'r corff allu adfer, addasu a pharatoi ar gyfer ei sesiwn hyfforddi nesaf.

Mae ychwanegu ffynhonnell dda o brotein ar ôl sesiwn ymarfer hefyd yn helpu adferiad y cyhyrau yn dilyn y niwed a achoswyd gan yr ymarfer.

Mae bar granola sy'n cynnwys ceirch a chnau ac yn darparu cyfuniad o garbohydradau a phrotein a gellir ei defnyddio fel byrbryd adfer cyflym a syml. Mae'r smwddi'n darparu protein cynnyrch llaeth (perffaith ar gyfer adferiad y cyhyrau a'r esgyrn) ac mae'n ffynhonnell gyfoethog o wrthocsidyddion sy'n rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Buddion: Adferiad.

Cyfarwyddiadau

Tostiwch y ceirch uwd tan eu bod yn frown euraid. Rhowch y dêts a'r ffigs mewn sosban a'u gorchuddio gyda dŵr a'u mudferwi am 30 munud.

Bydd gennych gymysgedd gludiog fel triog. I'r gymysgedd yma ychwanegwch y mwyar goji, y llusi duon bach a'r hadau flax a'u cyfuno a'u gadael i sefyll am 10 munud. Nawr cymysgwch y cynhwysion sy'n weddill i mewn a chymysgu'n dda.

Rhowch y gymysgedd mewn tun pobi wedi ei leinio a'i goginio ar 150ºC am 15-18 munud. Gadewch i'r gymysgedd oeri cyn ei dorri sleisiau.

Cyfarwyddiadau

I baratoi'r smwddi, y cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw rhoi'r holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd a'u blendio tan eu bod yn llyfn.

Efallai byddwch am ychwanegu dŵr i'r rysáit yma gan ddibynnu ar ba mor drwchus rydych yn hoffi'ch diodydd.

proffil Athletwyr Y Fonesig Mary Peters

Mae'r Fonesig Mary Peters yn fedalydd aur Olympaidd yn y pentathlon i fenywod ac mae'n cael ei hystyried fel un o athletwyr gorau erioed Gogledd Iwerddon.

Yna fe osododd y Fonesig Mary Peters record byd y ennill aur yng ngemau 1972 yn Munich. Fe enwyd ei...
Cael gwybod mwy am Y Fonesig Mary Peters
Y Fonesig Mary Peters