Ffeithiau maethol / gweini

  • Cebabs Maelgi
  • Kcal 335.5
  • Pro 58g
  • Carbs 21g
  • Braster 2.7g
  • Haidd Perlog
  • Kcal 243
  • Pro 7.2
  • Carbs 31.5
  • Braster 10.5

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

500g o gynffon maelgi
50ml o saws soy tywyll
2 lwy fwrdd o fêl
1 llwy de o hadau sesame
½ tsili coch
½ llwy de o sinsir wedi gratio
Sudd a chroen 1 leim

Mae maelgi'n ffynhonnell ardderchog o brotein o ansawdd da sy'n helpu adferiad y cyhyrau.

Wedi'i gyfuno gyda'r sbeisys a llysiau mewn arddull Asiaidd, mae'r pryd hwn yn llawn maetholion sy'n cefnogi'r system imiwnedd ac atgyweiriad i unrhyw feinwe sydd wedi'i niweidio, gan gynnwys clwyfau agored ar y dwylo sy'n gyffredin gyda gymnasteg. Mae haidd perlog yn fwyd GI isel felly mae'n darparu rhyddhau parhaus o garbohydradau, sy'n helpu i ail-lenwi cyflenwadau egni'r cyhyrau tra'n osgoi pigau inswlin.

Mae'r cnau Ffrengig yn darparu ffynhonnell dda o frasterau omega 3 ac mae'r hadau sesame yn cynnwys mwynau pwysig megis magnesiwm a sinc, sydd oll yn rhan o brosesau yn y corff o gynhyrchu meinwe newydd gan gynnwys esgyrn a chyhyrau, at fetaboledd egni.

Buddion: Pryd adfer difraster.

Cyfarwyddiadau

Torrwch y maelgi yn 12 darn o'r un maint a'u rhoi mewn powlen. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sy'n weddill i'r bowlen a'u cymysgu'n dda. Gorchuddiwch y bowlen a'i adael i farinadu am 30 munud.

Ar ôl 30 munud, tynnwch y pysgod o'r marinâd a rhoi 3 darn yr un ar 4 sgiwer cebab. Nawr, coginiwch y maelgi o dan gril poeth am 2-3 munud ar bob ochr.

Mae'r maelgi yn berffaith wedi'i weini gyda'r salad yma.

proffil Athletwyr Claudia Fragapane

Fe roliodd y mabolgampwraig Claudia Fragapane i mewn i'r llyfrau hanes yn 2014 trwy ennill pedair aur yng Ngemau'r Gymanwlad gan gynnwys y teitl cyffredinol. Yn 16 oed yn unig ar y pryd, hi yw'r Saesnes gyntaf i gyflawni hyn yng Ngemau'r Gymanwlad ers Joyce Cooper 84 mlynedd yn flaenorol.

Gyda'r llysenw 'Pocket Rocket' oherwydd ei thaldra o 4 troedfedd 6 modfedd, fe greodd Claudia hanes...
Cael gwybod mwy am Claudia Fragapane
Claudia Fragapane