Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 710
  • Pro 26g
  • Carbs 33g
  • Braster 54g

How to make this recipe

Cynhwysion

1 llond llaw o kale, wedi'i olchi'n drwyadl
25g o almonau
25g o gnau Brasil
25g o gnau Ffrengig
1 llwy fwrdd o fêl
Llaeth

Mae hwn yn llawn maetholion i gryfhau'r esgyrn megis calsiwm o'r iogwrt a'r llaeth, fitamin K o'r kale a'r magnesiwm, sinc a ffosfforws o'r wahanol gnau.

Os yw'n cael ei wneud gyda banana a cheirch, gellir ei defnyddio fel brecwast neu bryd cyflym cyn hyfforddi, oherwydd bod y bwydydd hyn yn ychwanegu ffynonellau ychwanegol o garbohydradau o ansawdd da i helpu roi tanwydd i'r cyhyrau ar gyfer symudiadau cyflym, ffrwydrol.

Gan mai hylif ydyw, bydd y smwddi yma yn atal teimladau o lawnder a bydd yn cyfrannu at statws hydradiad da.

Buddion: Gwella iechyd yr esgyrn.

Cyfarwyddiadau

Blendiwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd.

proffil Athletwyr Nile Wilson

Mabolgampwr artistig yw Nile Wilson o Leeds a gynrychiolodd Lloegr yng Ngemau'r Gymanwlad 2014.

Nile oedd y mabolgampwr cyntaf Prydeinig erioed i ennill pum medal aur ym Mhencampwriaethau Gymnaste...
Cael gwybod mwy am Nile Wilson
Nile Wilson