Ffeithiau maethol / gweini

  • 95g flapjack ( 1 serve) plus 300ml skimmed milk
  • Kcal 400
  • Carbs 45g
  • Pro 19g
  • Braster 17g

How to make this recipe

Cynhwysion

Yn gwneud tua 12 bar

2 lwy fwrdd o fenyn almonau neu gnau cashiw

2 lwy fwrdd o fêl

50g o fenyn

2 fanana aeddfed iawn

1 afal (wedi gratio)

100ml o ddŵr

100g o almonau cyflawn

70g o hadau pwmpen

100g o resins

250g o geirch

Mae'r ceirch yn y bar brecwast yma yn ffynhonnell ardderchog o garbohydradau sy'n rhyddhau'n araf a fydd yn darparu'r egni ar gyfer sesiwn hyfforddi yn gynnar yn y bore.

Mae'r cnau a'r hadau yn darparu calsiwm, magnesiwm a photasiwm i gefnogi crychiad y cyhyrau. Mae ychwanegu gwydriad o laeth yn darparu protein sy'n cefnogi datblygiad y cyhyrau.

Mae gwneud swp o'r barrau brecwast hyn ymlaen llaw yn ddelfrydol ar gyfer sesiwn hyfforddi yn gynnar yn y bore, sy'n arferol gyda nofio, oherwydd gellir eu bwyta'n oer a does dim llawer o waith paratoi yn y bore.

Cyfarwyddiadau

Cynheswch y ffwrn i 150 gradd. Nawr, cynheswch sosban fawr dros wres canolig ac ychwanegwch y menyn cnau, menyn a'r mêl. Cynheswch y gymysgedd tan ei fod yn feddal. Nawr ychwanegwch yr afal, y dŵr a'r banana wedi stwnsio.

Tynnwch y sosban o'r gwres ac ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill. Cymysgwch y cwbl yn dda gan sicrhau bod y cynhwysion wedi'u cyfuno'n dda.

Leiniwch dun pobi da gyda phapur pobl ac arllwyswch y gymysgedd i mewn. Tarwch y gymysgedd yn ysgafn a'i bobi yn y ffwrn am 35-40 munud.

Pan mae wedi coginio, tynnwch y tun o'r ffwrn a'i osod i oeri am 10 munud cyn ei dorri yn farrau.

proffil Athletwyr Hannah Miley

Mae Hannah Miley wedi cystadlu mewn dau Gemau Olympaidd sef Beijing a Llundain ac fe enillodd ei medal cyntaf ym Mhencampwriaethau'r Byd yn 2011 yn Shanghai.

Ganwyd yn Swindon, symudodd Hannah i Inverurie, yr Alban ychydig fisoedd ar ôl cael ei geni. Mae hi'...
Cael gwybod mwy am Hannah Miley
Hannah Miley