Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 519
  • Pro 69
  • Carbs 32
  • Braster 12

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

Byrgyrs

500g  briwgig twrci
1 ewin garlleg, wedi'i dorri'n fân
1 llwy de o ddail persli
½ moron wedi gratio
½ betysen wedi'i goginio a'i gratio

Salad

2 foronen wedi'u gratio
2 fetysen wedi'u gratio
10 segment o rawnffrwyth
2 lond llaw o ferw dŵr
25g syltanas
25g o almonau
Sudd a chroen ½ lemon

Protein uchel a charbohydradau isel yw'r cyfuniad perffaith ar gyfer llosgi braster sy'n hanfodol mewn camp ble mae pwysau mor bwysig megis paffio.

Mae twrci yn ffynhonnell dda iawn o brotein difraster ac mae'n berffaith ar gyfer y byrgyrs yma. Mae'r salad moron, betys a grawnffrwyth yn uchel mewn fitaminau a gwrthocsidyddion sy'n rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Buddion: Llosgi braster (fel rhan o gynllun hyfforddi)

Cyfarwyddiadau

Mewn powlen, cymysgwch holl gynhwysion y byrgyrs yn dda.  Ychwanegwch binsiad o halen a phupur i'r gymysgedd.

Nawr, rhannwch y gymysgedd yn 4 rhan a'i rholio i mewn i beli.  Gwasgwch y peli tan eu bod yn fflat fel byrgyrs.  Rhowch y byrgyrs ar dun pobi, eu gorchuddio a'u rhoi yn yr oergell am i leiaf awr i orffwys a chaledi.

Unwaith bod y byrgyrs wedi gorffwyso, tynnwch nhw o'r oergell ac arllwyswch ychydig o'r olew dros bob byrgyr a'u sesno gyda halen a phupur.  Nawr, cynheswch badell ffrio fawr dros wres canolig a phan mae'n boeth, rhowch y byrgyrs yn y badell.  Coginiwch y byrgyrs am 2-3 munud ar bob ochr neu tan eu bod yn euraidd. Rhowch y byrgyrs mewn ffwrn gynnes ar 180 gradd am 8-10 munud neu tan eu bod wedi'u coginio drwodd. Pan maen nhw wedi coginio, tynnwch nhw o'r ffwrn a'u gadael i orffwyso am 5-8 munud.

Yn y cyfamser, rhowch gynhwysion y salad mewn powlen fawr arall a'u cymysgu'n dda. Gweinwch y byrgyrs gyda'r salad.

proffil Athletwyr Joe Joyce

Yn 6 troedfedd 6 modfedd a 17 stôn, mae Joe Joyce ar y ffordd i fod yn un o lwyddiannau mawr Gemau Olympaidd Rio.

Enillodd Joe aur yn adran pwysau trwm yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 ac fe gododd y teitl yng Ngemau Ew...
Cael gwybod mwy am Joe Joyce