Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 349
  • Pro 18.5
  • Carbs 58g
  • Braster 6.8g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

20 Corgimwch Mawr
1 Lemonwellt, wedi'i dorri'n fras
Sudd a chroen 1 leim (ynghyd â 2 dalp i weini)
1 Ewin Garlleg, wedi'i dorri'n fras
½ Winwnsyn coch wedi'i deisio'n fân
1 Tsili Gwyrdd, wedi'i dorri'n fân
1 llwy fwrdd o fêl
1 llwy fwrdd saws pysgod
1 llwy fwrdd olew sesame
1 llwy fwrdd o ddail coriander wedi'u torri'n fân
 4 sgiwer
2 ddogn o reis Basmati wedi'i goginio

Mae corgimychiaid yn ffynhonnell wych o brotein sy'n hanfodol er mwyn adeiladu cyhyrau.

Mae gweini'r corgimychiaid gyda ffynhonnell dda arall o brotein, megis reis basmati, yn helpu macsimeiddio synthesis protein. Mae tsili yn helpu yn erbyn llid sy'n cefnogi'r system imiwnedd.

Buddion: Adeiladau cyhyrau

Cyfarwyddiadau

Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd mewn bowlen. Gorchuddiwch gyda haenau glynu a'i roi yn yr oergell am 30 munud.

Ar ôl 30 munud, rhowch 5 corgimwch ar bob sgiwer a'u coginio mewn padell ffrio boeth neu ar olosg. Bydd y corgimychiaid yn cymryd 1 munud ar bob ochr ac yn troi'n binc.

Pan fyddant wedi coginio, gweinwch gyda thalp o leim a dogn o reis basmati wedi berwi.

proffil Athletwyr Tiffany Porter

Athletwraig trac a maes yw Tiffany Porter sy'n arbenigo yn y clwydi 100m.

Ganed yn America i dad o Nigeria a mam o Brydain, fe gynrychiolodd Tiffany yr Unol Daleithiau fel at...
Cael gwybod mwy am Tiffany Porter
Tiffany Porter