Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 664
  • Pro 82.5g
  • Carbs 46.5g
  • Fat 17.5g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 golwyth twrci 6oz-8oz
1 leim
1 tsili bach
½ sgwash cnau menyn gyda'r croen wedi'i dynnu a'r gweddill wedi'i dorri yn ddarnau mawr
150g cous cous
1 llwy fwrdd o syltanas
1 llwy fwrdd o dil wedi'i dorri'n ddarnau
50g o almonau
50g llusi duon bach

Mae twrci yn ffynhonnell wych o brotein difraster ac yn ddewis gwych am bryd o fwyd cyn neu ar ôl sesiwn hyfforddi.

Mae couscous a sgwash cnau menyn yn rhoi cydbwysedd i'r pryd trwy ddarparu ffynhonnell iachus o garbohydradau.

Buddion: Cynyddu'ch gallu i redeg yn gyflym

Cyfarwyddiadau

Sesnwch y twrci gyda halen a phupur a'i roi mewn bowlen. Gwasgwch hanner sudd y leim dros y twrci. Torrwch y tsili a'i rwbio i mewn i'r twrci. Gadewch i farinadu am 30 munud. Rhowch y sgwash cnau menyn ar dun pobi a'i sesno gyda halen a phupur ac ychydig o olew olewydd a'i rostio mewn ffwrn gynnes ar 180 gradd am 12-15 munud neu tan ei fod yn feddal. Pan mae wedi coginio, tynnwch y tun o'r ffwrn a'i osod i oeri.

Gorchuddiwch y cous cous gyda dŵr oer a'i roi i'r naill ochr am 15 munud. Pan fod y cous cous wedi amsugno'r holl ddŵr a'i bod yn feddwl i gyffwrdd; defnyddiwch eich bysedd i wahanu'r darnau o'i gilydd. Nawr, cymysgwch y syltanas, mintys, almonau, sgwash cnau menyn a'r llusi duon bach i mewn i'r cous cous.

Rhowch y twrci mewn ffwrn gynnes ar 180 gradd am 8-10 munud. Pan mae'r twrci wedi coginio, gweinwch gyda'r cous cous a llwyaid fawr o iogwrt Groegaidd.

proffil Athletwyr Andrew Osagie

Ar hyn o bryd, ef yw'r pedwerydd Prydeiniwr cyflymaf erioed yn yr 800m.

Ganwyd yn Essex, dechreuodd Andrew ei yrfa redeg yng Nghlwb Athletau Harlow ond roedd yn ystod ei gy...
Cael gwybod mwy am Andrew Osagie