Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 336
  • Pro 24g
  • Carbs 10g
  • Braster 22g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 4

10 Wy
75g feta
½ bag o ddail sbigoglys bach, wedi'u golchi
2 daten canolig, wedi plicio, deisio a'u choginio
Pinsiad o halen a phupur

Mae bwyta protein yn rheolaidd yn ystod y diwrnod yn hanfodol er mwyn adeiladau cyhyrau ac mae wyau yn ffynhonnell wych o brotein a brasterau da.

Mae omled yn bryd syml a chyflym i'w goginio ar unrhyw adeg a bydd yn darparu digon o brotein i gefnogi twf y cyhyrau. Mae coginio fritata yn gyfle gwych i goginio llwyth o wyau i fwyta fel byrbryd trwy gydol y diwrnod. Bydd tatws newydd yn darparu egni ar gyfer hyfforddiant ac mae'r sbigoglys yn ffynhonnell o haearn a chalsiwm i gefnogi'r hyfforddiant.

Buddion: Cynyddu màs cyhyrau.

Cyfarwyddiadau

Cynheswch badell ffrio dros wres canolig ac ychwanegwch yr olew a'r dail sbigoglys ynghyd â phinsiad o halen a phupur. Bydd y sbigoglys yn coginio'n gyflym iawn. Unwaith bod y sbigoglys wedi crebachu, dylech ei dynnu o'r badell a'i roi mewn colandr a'i adael i ddraenio.

Yn y cyfamser, craciwch yr wyau mewn bowlen a'u chwisgio gyda phinsiad o halen a phupur.

Mewn padell ffrio maint canolig sy'n gallu mynd yn y ffwrn, rhowch y sbigoglys a'r tatws a briwsionwch y feta dros y top. Nawr, arllwyswch yr wy dros y top a rhoi'r badell mewn ffwrn gynnes ar 180ºC am 12-15 munud neu tan fod yr wy wedi coginio, a'i weini.

proffil Athletwyr Syr Chris Hoy

Syr Chris Hoy MBE yw athletwr Olympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain Fawr erioed, gyda chwe medal aur ac un arian.

Enillodd Chris ei fedal aur Olympaidd gyntaf yn Athens yn 2004. Fe enillodd fedalau aur yn y Keirin,...
Cael gwybod mwy am Syr Chris Hoy
Syr Chris Hoy