Ffeithiau maethol / gweini

  • 499 Calories
  • Pro 20g
  • Carbs 0.9g
  • Braster 18g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

6 wy
 Pinsiad o halen a phupur
150g o eog mwg wedi'i dorri'n ddarnau bach
6 flagur asparagws wedi'u coginio a'u sleisio
 1 llwy fwrdd persli fflat wedi'i dorri'n fân
 1 llwy fwrdd o olew olewydd

Mae'r eog mwg a'r wyau'n darparu hwb ddwbl o brotein i helpu cefnogi datblygiad y cyhyrau.

Mae'r olewau omega 3 yn yr eog yn cefnogi'r system imiwnedd ac yn darparu amrediad o fuddion iechyd.

Buddion: Adeiladu cryfder gweithredol

Cyfarwyddiadau

Craciwch yr wyau mewn bowlen ac ychwanegu pinsiad o halen a phupur. Chwisgiwch yr wyau'n dda.

Cynheswch badell ffrio maint canolig gyda'r olew olewydd dros wres canolig.

Cyfarwyddiadau

Nawr, ychwanegwch hanner yr wyau i'r badell a'u gadael i goginio am 30-45 eiliad pan mae'r wy'n dechrau caledi. Defnyddiwch fforc i dynnu'r wy i mewn i ganol y badell ac ailadroddwch hwn tan fod yr wy bron wedi coginio.

Tynnwch y badell o'r gwres a briwsionwch hanner yr eog, asparagws a hanner y persli ar ei ben a'i roi o dan gril poeth am 15 eiliad.

Nawr, plygwch yr omled drosodd a'i roi ar blât gweini. Ailadroddwch y broses eto a gweinwch yr omled.

Mae'r eog mwy yn y pryd hwn nid yn unig yn blasu'n wych ond mae hefyd yn llawn asidau brasterog omega 3.

 

Cyfarwyddiadau

Mae ychwanegu salad bach o fetys a sbigoglys yn gweithio'n dda gyda'r omled yma.

proffil Athletwyr Non Stanford

Triathletwraig o Gymru yw Non Stanford ac roedd hi hefyd yn Bencampwraig y Byd yn 2013.

Fe ddangosodd Non ei photensial wrth redeg traws gwlad, gan ddod yn bencampwraig Ysgolion Cymru yn y...
Cael gwybod mwy am Non Stanford
Non Stanford