Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 446
  • Pro 31g
  • Carbs 21g
  • Braster 25g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

400ml o Iogwrt Gregaidd 0% braster
 1 banana
2 lwy fwrdd o almonau
2 lwy fwrdd o gnau Ffrengig wedi'u torri'n ddarnau
1 llwy fwrdd o hadau chia
1 llwy fwrdd o gnau cyll wedi'u torri'n ddarnau
2 lwy fwrdd o hadau pwmpen

Gall ddogn o brotein cyn gwely wella synthesis protein dros nos a chynorthwyo adferiad yn dilyn hyfforddiant a sesiynau ymarfer.

Mae cynnyrch llaeth, yn enwedig iogwrt Groegaidd yn ffynhonnell dda o brotein i'w fwyta cyn gwely oherwydd ei gyfuniad o faidd a chasein (proteinau sy'n rhyddhau'n gyflym). 

Bydd cyfuno hyn gyda hadau, cnau a cheirch yn rhoi hwb i'ch adferiad dros nos.  Mae ychwanegu hanner banana hefyd yn dda oherwydd maen nhw'n cynnwys tryptoffan sy'n gallu gwella'r cynhyrchiad o serotonin ac mae serotonin yn helpu i reoleiddio'ch cwsg.

Buddion: Adferiad dros nos.

Cyfarwyddiadau

Rhannwch y iogwrt rhwng dwy fowlen gweini. Nawr, y cwbl sy'n rhaid gwneud yw rhannu'r cynhwysion sy'n weddill rhwng y powlenni iogwrt a gweini

proffil Athletwyr Perri Shakes-Drayton

Rhedwraig 400m yw Perri Shakes-Drayton. 

Wedi'i geni a'i magu yn Nwyrain Llundain, fe astudiodd Perri gwyddoniaeth chwaraeon ym Mhrifysgol Br...
Cael gwybod mwy am Perri Shakes-Drayton