Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 445
  • Pro 30
  • Carb 5
  • Braster 34

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2
1 stecen ffiled
Sudd a chroen 1 leim
1 llwy fwrdd o saws soy
1 llwy de o sinsir wedi gratio
1 Ewin Garlleg, wedi'i dorri'n fân
6 tomato mawr, wedi'u torri'n chwarteri
½ ciwcymbr wedi'i sleisio
150g cnau daear
1 llwy fwrdd o fintys, wedi'i dorri'n ddarnau
1 llwy fwrdd o fasil, wedi'i dorri'n ddarnau

Mae cig eidion yn ffynhonnell wych o haearn sy'n helpu rhoi hwb i gynhyrchu celloedd gwaed coch a chyfrannu at iechyd da.

Mae sinsir, garlleg, mintys a basil oll yn uchel mewn gwrthocsidyddion sy'n rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Buddion: Rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Cyfarwyddiadau

Cynheswch badell ffrio dros wres uchel. Sesnwch stecen a rhwbiwch 1 llwy fwrdd o olew olewydd arno. Rhowch y stecen yn y badell gynnes a'i goginio am 2 funud ar bob ochr.

Pan mae wedi coginio, gadewch e i orffwys am o leiaf 5 munud. Yn y cyfamser, cyfunwch y cynhwysion sy'n weddill mewn bowlen a'u cymysgu'n dda. Torrwch y stecen yn sleisys a'u gweini gyda'r salad.

proffil Athletwyr Becky Adlington

Becky Adlington yw nofiwr mwyaf llwyddiannus Prydain erioed.

Fe enillodd hi dwy fedal aur yng Ngemau Olympaidd 2008, gan ddod y nofiwr Prydeinig cyntaf i wneud h...
Cael gwybod mwy am Becky Adlington
Becky Adlington