Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 619.6
  • Pro 33.9
  • Cho 16.7
  • Braster 45.9

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 ffiled o facrell mwg
150g o fetys wedi coginio a'i dorri'n sgwariau bach
2 lond llaw mawr o sbigoglys bach
50g o almonau
1 afal gyda'r galon wedi'i dynnu allan
2 lwy fwrdd o saws radish poeth
50ml o ddŵr
50g o hadau pwmpen

Mae macrell yn uchel mewn olewau omega 3 sy'n darparu amrediad o olewau hanfodol i roi hwb i'ch iechyd.

Mae'r betys a'r afal yn uchel mewn gwrthocsidyddion ac yn rhoi hwb i'r system imiwnedd.  

Buddion: Rhoi hwb i'r system imiwnedd.

Cyfarwyddiadau

Griliwch y macrell tan fod y croen yn gras a bod y ffiledi macrell wedi'u cynhesu drwodd. Nawr, mewn powlen cymysgwch y sbigoglys, betys, almonau a hadau blodyn yr haul. Sleisiwch yr afal a'i gymysgu i mewn i'r salad.

Nawr, cymysgwch y saws radish poeth a'r dŵr gyda'i gilydd a'i arllwys dros y salad a'i gymysgu'n ysgafn.

Rhannwch y gymysgedd rhwng 2 blât a'i weini.

proffil Athletwyr Ellie Simmonds

In Rio, Ellie Simmonds successfully defended her SM6 200m medley title from London becoming the first ever women in the event to go below the three minute mark.  She also showed great strength to chase down rival Ellie Robinson to take the bronze medal in the Women's S6 400m freestyle.

Ellie first came to national attention when she won two gold medals at the 2008 Beijing Paralympics,...
Cael gwybod mwy am Ellie Simmonds