Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 584
  • Pro 56g
  • Carbs 25g
  • Braster 28g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 stecen tiwna
3-4 llwy fwrdd o hadau sesame
2 llwy fwrdd o olew olewydd
2 letysen fach, wedi'i dorri'n fras
8-10 ansiofi (o'r tun)
4 wy wedi'u torri mewn chwarteri
200g o datws newydd, wedi'u coginio a'u haneru
4 tomato wedi'u torri mewn chwarteri
100g ffa gwyrdd wedi'u coginio a'u sleisio
6 deilen basil, wedi'u torri'n ddarnau
4 llwy fwrdd o olifau du, wedi'u sleisio
Sudd a chroen 1 lemon

Mae stecen tiwna yn uchel mewn protein ac olewau omega 3 i helpu adferiad y cyhyrau.

Mae wyau hefyd yn darparu protein ac yn ffynhonnell dda o haearn i roi hwb i'r datblygiad o gelloedd gwaed coch. Mae ffa gwyrdd yn uchel mewn gwrthocsidyddion i roi hwb i'r system imiwnedd.

Buddion: Adfer rhwng sesiynau.

Cyfarwyddiadau

Dechreuwch trwy roi'r hadau sesame ar blât a rhoi'r tiwna arnyn nhw. Gallwch fod yn hael a'u rhoi dros y stecen tiwna i gyd.

Nawr mewn bowlen fawr, cyfunwch weddill y cynhwysion gydag 1 llwy fwrdd o olew olewydd.

Cynheswch badell ffrio dros wres canolig ac ychwanegwch yr olew olewydd a'r tiwna. Coginiwch y tiwna am 1 funud ar bob ochr, gan sicrhau bod y crwst ddim yn llosgi.

Pan mae wedi coginio, torrwch y tiwna yn sleisys a'u gweini gyda'r salad.

proffil Athletwyr Helen Jenkins

Mae'r triathletwraig Helen Jenkins yn aml wedi cael ei galw'r athletwraig fwyaf cyson Prydain, gan orffen ar y podiwm ar Gyfres Triathlon y Byd yr ITU yn fwy aml nag unrhyw Brydeinwraig arall ac ennill teitl y byd yr ITU ddwywaith.

Fe orffennodd yn 5ed yn Llundain 2012, y safle uchaf erioed gan Brydeinwraig yn y triathlon yn y Gem...
Cael gwybod mwy am Helen Jenkins
Helen Jenkins