Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 720
  • Pro 46g
  • Carbs 68g
  • Braster 29g

How to make this recipe

Cynhwysion

2 stecen golwyth twrci
½ tsili, wedi'i dorri'n fân
1 pupur melyn wedi'u sleisio'n denau
1 Afocado, wedi pilio, heb garreg ac wedi'i dorri mewn sleisys
1 tomato, wedi deisio
½ bwnsiad o goriander wedi'i dorri'n fras
1 letysen fach, wedi'i dorri'n ddarnau
½ winwnsyn coch, wedi'i sleisio'n denau
4 tortila gwenith cyflawn

Mae twrci yn ffynhonnell o brotein difraster sy'n cefnogi adferiad y cyhyrau.

Mae ffa'n darparu protein ychwanegol ac maen nhw'n gyfoethog mewn haearn mwynol sy'n hanfodol er mwyn cael gwaed iachus a rheoli blinder. Mae'r tortila'n darparu carbohydradau sy'n hanfodol er mwyn ailgyflenwi'r egni a ddefnyddiwyd yn ystod y sesiwn hyfforddi ac wrth gefnogi'r system imiwnedd sy'n gallu cael ei wanhau ar ôl sesiwn hyfforddiant dwys.

Buddion: Gwella adferiad ar ôl sesiwn yn y gampfa.

Cyfarwyddiadau

Dechreuwch trwy gynhesu'r tortilas o dan gril poeth, bydd hyn yn cymryd ychydig eiliadau yn unig.

Nawr, cynheswch badell ffrio ar wres canolig. Sesnwch y golwythi twrci gyda halen a phupur a tsili. Rhowch y twrci yn y badell a'i goginio am 1-2 munud ar bob ochr. Tynnwch nhw o'r badell a'u gosod ar dun pobi a'u rhoi mewn ffwrn gynnes ar 180 gradd am 7-8 munud. Pan maen nhw wedi coginio, gadewch iddynt oeri am 5 munud cyn eu sleisio.

Cymysgwch y golwythi a chynhwysion y salad gyda'i gilydd cyn eu hychwanegu at y tortilas.

proffil Athletwyr Kyle Evans

Ganed yn Wigan, fe ymunodd Kyle ag Academi Seiclo BMX British Cycling yn 18 oed ym mis Rhagfyr 2011. 

Fe greodd Kyle Evans argraff yn syth, gan gael ei dewis fel y beiciwr BMX wrth gefn ar gyfer Team GB...
Cael gwybod mwy am Kyle Evans
Kyle Evans