Ffeithiau maethol / gweini

  • Kcal 655
  • Pro 42.5g
  • Carbs 34.5g
  • Braster 40g

How to make this recipe

Cynhwysion

Digon i 2

2 sleisen o Fara Rhyg Tywyll
1 Afocado aeddfed, wedi pilio, heb garreg ac wedi'i dorri mewn sleisys
8 wy
1 pinsiad o halen a phupur
Eog Mwg - dewisol

Mae angen i sbrintwyr fod yn gryf ac yn ffrwydrol felly mae'n bwysig adeiladu cyhyrau er mwyn cefnogi gofynion seicolegol y gweithgaredd.

Mae'r wyau'n ffynhonnell dda o brotein sy'n helpu cefnogi twf y cyhyrau.  Mae'r bara rhyg yn darparu carbohydradau i gael egni.  Mae afocados yn llawn olewau hanfodol.  Mae'r pryd yn syml a chyflym i'w baratoi a gellir ei fwyta ar unrhyw adeg o'r diwrnod, felly mae'n ffitio o amgylch sesiynau hyfforddi.

Buddion: Adeiladau cyhyrau.

Cyfarwyddiadau

Tostiwch y Bara Rhyg.

Mewn bowlen, craciwch yr wyau, ychwanegwch binsiad o halen a phupur a'u chwisgo.

Rhowch yr wyau mewn sosban nad yw'n glynu a'u coginio ar dymheredd isel nes eu bod wedi sgramblo ond dal yn hufennog.

Rhannwch yr afocado rhwng y tost a defnyddiwch lwy i roi'r wyau wedi sgramblo dros y top.

Os ydych yn ei defnyddio, gosodwch yr eog mwg ar ben yr wyau.

proffil Athletwyr Jonnie Peacock

Fe enillodd y sbrintiwr Paralympaidd Jonnie Peacock MBE aur yn Llundain 2012 yn ffeinal 100m T44, gan osod record newydd.

Jyst cyn y Gemau Paralympaidd, fe osododd record y byd yn y 100m T44 yn Nhreialon Trac a Maes Paraly...
Cael gwybod mwy am Jonnie Peacock
Jonnie Peacock